Over Station Wildeman

Station Wildeman

Station Wildeman is een toegankelijke en laagdrempelige plek in de Wildemanbuurt. Hier ontmoeten bewoners, ondernemers en organisaties elkaar en ondernemen ze samen activiteiten.

In Station Wildeman vind je verschillende activiteiten voor jong én oud. Je kunt er terecht voor taallessen bij TopTaal of bij de spreekuren van het WijkPraktijkTeam. Je kunt werkervaring opdoen bij de Werkbrigade of meewandelen met de loopgroep van Fysiotherapie Osdorp. Ook vind je er de creatieve ouderen van het Nivon, de theetuin van de Wilde Buren en de voorleesmiddag van VoorUit.

Homebase

In oktober is Homebase geopend. Homebase is een innovatief programma en is opgezet door Stichting Studiezalen. Hier werken jongeren en hun ouders uit de buurt aan hun dromen, doelen, wensen en kansen. Bijvoorbeeld met trainingen op het gebied van zelfontwikkeling en allerlei sportieve en culturele activiteiten om te ontdekken waar je affiniteit mee hebt. Vervolgens helpt Homebase je doel te bereiken door je aan de juiste opleidingen en netwerkpartners te verbinden. Op deze manier worden de kansen voor gezinnen uit de buurt vergroot.

Verbouwing Kraemerschool naar Station Wildeman

Een ongebruikte locatie, midden in de Wildemanbuurt, krijgt een nieuwe bestemming. Aan het oude schoolgebouw worden extra vierkante meters toegevoegd. De ingang wordt verplaatst naar de kop van het gebouw en komt aan het pleintje achter de Aldi. De ventilatie wordt verbeterd en het hele gebouw wordt verduurzaamd. Het nieuwe ontwerp is gemaakt door het architectenbureau BETA office for architecture and the city.

Voor de verbouwing is een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie ontvangen.

Samenwerken in de Wildemanbuurt

Nauw samenwerken met partners. Wat we willen: een vangnet en een springplank. Een plek voor ontmoeten, werken aan talentontwikkeling, vergroten van carrièreperspectief.

Station Wildeman is een initiatief van Stichting Samenwonen-Samenleven.

Doe mee!

Heb je een goed idee voor de buurt? Wil je meehelpen om Station Wildeman mooier te maken? Neem contact op met Stascha of loop langs.